Tänd inte grillen med tändvätska – använd varmluftspistol

Tändvätska är en giftig petroleumprodukt som är farlig för både människor och miljön. När tändvätska används för att tända grillen, frigörs giftiga ångor som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de andas in. Dessutom kan tändvätska lämna en obehaglig och giftig smak i maten som tillagas på grillen.

Utöver de hälsorisker som är förknippade med användning av tändvätska, är det också en brandrisk. Tändvätska är lättantändlig och kan orsaka en farlig brand om den inte hanteras på rätt sätt. Man bör därför använda säkrare metoder för att tända grillen, som varmluftspistol eller en grillstarter. Dessa alternativ är säkrare och mindre skadliga för både hälsa och miljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *