Tänd inte grillen med tändvätska – använd varmluftspistol

Tändvätska är en giftig petroleumprodukt som är farlig för både människor och miljön. När tändvätska används för att tända grillen, frigörs giftiga ångor som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de andas in. Dessutom kan tändvätska lämna en obehaglig och giftig smak i maten som tillagas på grillen. Utöver de hälsorisker som är förknippade med användning…