Vi flyttade

Frågan ”var bor du?” är nog felställd. Den rätta frågan är ”var lever du?”.  Att långa perioder endast förvaras (bo) i en miljö i väntan på nålstick av ”att leva” – och då leva på annan plats – var inte för oss. Särskilt inte i en miljö, Stockholm, som alltmer kommit att bli direkt människofientlig….